س 
مدتی پیش , رئیس عملیات یکی شرکت‌های چندمیلیارددلاری در جلسه‌ای غیر قانونی با مایکل لوکا , استادیار مدیر کسب‌وکار دانشکده‌ی بازرگانی کالج هاروارد , از برنامه‌ی زودهنگام خویش برای استخدام تیمی از اقتصاددانان کلام کرده بود . در قبل هم , این مدیریت تجربه‌ی همیاری با کارشناسان اقتصادی را داشت و از نتیجه ها کسب‌شده زیاد راضی به‌نظر می سید . سؤال‌های وی از لوکا این بود : «چگونه می‌توان از علم و مهارت اقتصاددانان در بخش‌های بیشتری از کسب‌وکار به کار گیری کرد؟» «اگر کمپانی بخواهد تیمی از اقتصاددانان با مرتبه‌ی عملی دکتری استخدام نماید , چه‌طور بایستی دست‌به‌کار شود؟» 

این جریان را به‌عنوان مثالی از دنیای حقیقی وواقعی به‌یاد داشته باشیم . به‌نظر میرسد تعداد اقتصاددانان مشغول‌به‌کار در بخش فناوری رو‌به‌افزایش است . به‌همین‌ترتیب , شرکت‌های فناوری نیز پیرو مشاورانی میباشند که در استخدام اقتصاددانان آنان‌را امداد نمایند . برای مثال , کمپانی آمازون بی‌سروصدا بیشتراز ۱۵۰ دکتری اقتصاد استخدام کرده که در میان آنان نیز استادان دانشگاهی چشم میگردد و نیز کارشناسان تازه‌کار . هرمورد از این متخصص ها روی مشکلات خاصی در سراسر کمپانی عمل مینمایند . پروژه‌های مختص اقتصاددانان , نسبتاً همه‌ی زمینه‌ها را پوشش میدهد ; از انتخاب‌های پباده سازی گرفته تا برآورد تقاضای تولیدها آمازون . 

با تمام این‌ها , آمازون , صرفا شرکتی نیست که در استخدام دکتری‌های اقتصاد خط مش مهاجم در پیش‌ گرفته است . از مدت‌ها پیش , شرکت‌های مطرح فناوری در سطح های متعدد , از گوگل و مایکروسافت و فیسبوک تا اوبر و Airbnb , تیم‌های قدرتمندی متشکل از اقتصاددانان پررنگ در اختیار گرفته‌اند و چه بسا شرکت‌های دیگر هم با گروهای کوچک‌تر کارشناسان اقتصادی همیاری میکنند . 
مایکل لوکا و بقیه محققین دانش گاه هاروارد , با انگیزه امداد به تشکیل اجتماعات اقتصاددانان فناوری ( آکادمیک و کاربردی ) , مطالعات متعددی درزمینه‌ی مساله شرکت‌های تکنولوژی انجام داده‌اند . آن ها نتیجه ها پژوهش ها خویش را در قالب مقاله در نشریه‌ی Economic Perspectives منتشر کرده‌اند . درین مقاله , اقدامات اقتصاددانان در بخش فناوری و هم شیوه های مرتبط‌سازی مجموعه‌ابزارهای اقتصاددانان با بخش فناوری بررسی‌ شده‌است . مقاله‌ی مذکور نشان می دهد استخدام چه نقشی در شرکت ها ایفا می نماید

یکشنبه 26 اسفند 1397
بؤلوملر :