س 
عدم وجود تمدن فعالیت تیمی در کل اداره : اگرچه فرهنگ وتمدن عمل تیمی بصورت بدون واسطه به مقدار اداره ربط ندارد البته بصورت معمول در بیشتر مورد ها ساختار گسترده و بزرگ سبب می شود تا این عمل تیمی تنها به واحد خودتان محدود شود . در حالی که در سازمان‌های کوچک‌تر کل گروه رابطه بهتری با نیز دارا هستند و نظیر یک تن واحد کار می نمایند . 

تعلق مضاعف : استخدام شدن در نهادهای بزرگ و سود مندی از مزایای آن احتمال دارد شمارا هر روز متعلق و متعلق خیس نماید و جدا شدن را سخت‌تر و سخت‌تر . این زمینه وقتی یقه شما‌را می گیرد که سازه به هر عاملی زمان ترک اداره فرا رسیده باشد . از آن جایی که تعداد این سازمان‌های بزرگ کم است در خیلی موردها اتفاقا مورد جایگزین فعالیت در موسسه ها کوچکتر با موقعیت دشوارتر است . پس در‌صورتی‌که قرار است در موسسات بزرگ عمل نمائید می بایست برنامه مشخصی داشته باشید و برای این روز ها هم خویش را مهیا فرمایید . 

در غایت می بایست بدین نکته اعتنا داشت که چیزهای مهم‌تری نیز از نام اداره موجود است . به شخصه یقین دارم برای کسانی که در سال‌های نخستین اشتغال می باشند , مهم‌ترین زمینه این است که با چه فردی فعالیت می نمایند تا این که کجا عمل می‌نمایند . در صورتی‌که قیم و رئیس شما یک منتور و مربی حقیقی و واقعی باشد , میتواند مسیر پرورش و یادگیری شما‌را تسهیل نماید و به شما یاری دهد تا در حین کوتاه‌تری بتوانید برنامه‌ریزی دقیق‌تر و در عین هم اکنون صحیح تری برای مسیر شغلی پیش روی خویش داشته باشید . پ 

به شخصه توصیه می کنم روی شغل‌هایی با پتانسیل پرورش بالا که بیشترین مطابقت و همخوانی را متشخص و عشق شما دارااست , تمرکز فرمایید و همت فرمائید انتخاب‌های شما به سمت اهداف‌تان باشد و از این شاخه به آن شاخه پرش خودداری کنید . مطمئن باشید که‌این مسایل

چهارشنبه 22 اسفند 1397
بؤلوملر :